Registered on May 28, 2022
khothepmiennam
 

Tn Thp Sng Chinh

Born 09-12-1989 (34 years old, Virgo)
Vietnam

User comment
Cng ty Tn Thp Sng Chinh l địa chỉ cung ứng cc loại thp hnh cũng như những loại vật liệu xy dựng đp ứng nhu cầu tham khảo gi v tm hng của cc bạn. Thp hnh I 200 , Thp hnh I 250, Thp hnh I 300 , Thp hnh i 350 , Thp hnh I 400 ,Thp hnh I 450 , Thp hnh I 500 , Thp hnh I 600 , Thp hộp 30x30 ,Thp hộp 20x20 , Thp hộp 20x40, Thp hộp 50x50 , Thp hộp 100x100 ,Thp hộp 30x60 , Thp hộp 60x120 , Thp hộp 50x100. Thp hộp mạ kẽm 2040, Thp hộp mạ kẽm 30x30, Thp hộp mạ kẽm 20x20,Thp hộp mạ kẽm 50x50, Thp hộp mạ kẽm 30x60 , Thp hộp mạ kẽm 50x100, Thp hộp mạ kẽm 60x120

Thng tin chi tiết xin lin hệ

Cng Ty Tn Thp Sng Chinh
Trụ sở chnh: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Ln, B Điểm, Hc Mn, TPHCM.

Website: https://khothepmiennam.vn/

Hotline: 0907 137 555 0949 286 777

Mail: thepsangchinh@gmail.comPrivacy Policy  -  Contact