Inscrit le 26/04/2020
naumonchay
 

naumonchay com


Garçon
Né le 01/01/1980 (40 ans, Capricorne)
Vit Nam (Lng Cha Đại Tng Lm, QL51, Phường Ph Mỹ, Thị X Ph Mỹ, Tỉnh B Rịa - Vũng Tu)

Commentaire
Hướng dẫn cch nấu cc mn chay ngon dễ lm tại nh v cng đơn giản từ cc mn ăn chay gia đnh đến cc mn chay đi tiệc v mn chay bổ dưỡng tốt cho sức khỏe người ăn chay.
Địa chỉ : Lng Cha Đại Tng Lm, QL51, Phường Ph Mỹ, Thị X Ph Mỹ, Tỉnh B Rịa - Vũng Tu
SĐT : 09182425257
Email : naumonchay.com@gmail.com
website : https://www.naumonchay.comDonnées personnelles  -  Contact